Zvykli jsme si, že se nás smrt netýká. Většinou je to něco, co se stává jiným lidem. Někde milosrdně daleko. V místě i v čase. A stejnou silou, jako si ji držíme od těla, se jí bojíme.
Je to finální, nemilosrdný a nepochopitelný zásah, který je naprosto netečný k našim plánům do budoucna, stejně jako ke společenskému postavení, naší životosprávě, či světonázoru.
Přitom, ještě naši nedávní předkové byli s umíráním v mnohem větším a častějším kontaktu. Umíralo se mnohem častěji a podstatně dříve.
Dnešní zdravotní péče posouvá délku života do dříve nevídaných extrémů. A rozloučení s odcházejícím členem rodiny se z domácností přesunulo mezi tiše předoucí přístroje v nemocnicích.
Není divu, že k téhle tajemné a neodvratné události pohlížíme s obavami.
Ale možná existuje ještě jiná cesta.

Kniha Tibetská kniha o životě a smrti od buddhistického mistra Sogjala Rinpocheho, nabízí jeden z mnoha dalších přístupů. Ukazuje, jak je myšlenka na hladké opuštění naší životní sféry, usazená v samém základu buddhistické praxe. Jednoduše by se to dalo shrnout snad takhle:

Snaž se žít tak, aby se ti pak dobře odcházelo.

A tahle báječná poučka vám může vystačí na celá léta. Ať už se týká života, který bychom měli vést tak, abychom nemuseli litovat svých skutků, až se s tímto světem budeme loučit. Nebo nauky o meditaci. Ta by nám zase měla pomoci, přijmout vědomí smrti nikoli jako tragédii, ale jako přirozenou součást našeho životního cyklu.
Dalším z pilířů nejen buddhismu, ale v podstatě všech velkých náboženství, je přesvědčení, že náš pozemský život je jen jednou z mnoha částí většího celku. Ať už jde o reinkarnaci, víru v posmrtný život, nebo v místo, kde se nakonec setkáte se všemi svými blízkými v míru a lásce. Všechny velké a důležité nauky považují okamžik přechodu za velký a důležitý okamžik.
Možná, že když ho přestaneme odstrkovat mimo náš běžný svět, naučíme se s ním, i s jeho důsledky, zacházet s větším klidem a porozuměním pro sebe samé. Možná, že když k umírání přestaneme hledět se strachem, budeme se moci víc radovat ze života.